CO JE DNS

 • Zkratka DNS znamená (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace)

 • Tato metoda je vhodná pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak správně dýchat, držet tělo a chtějí si obnovit správné pohybové stereotypy, které v sobě máme zakódované od narození.

 • Při pravidelném cvičení dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému, a díky tomu se zlepšuje držení těla, ustupují bolesti zad a kloubů a aktivuje se pánevní dno. 

 • Cílem této metody je naučit vás zapojovat vaše svaly znovu správně tak, abyste mohli žít kvalitní život bez bolesti a zároveň se naučíte stabilizační a posilovací metody, které můžete použít ve vašem každodenním životě při práci, ve volném čase nebo při jiných druzích cvičení.

JAK U NÁS DNS PROBÍHÁ

 • V našem studiu jako jediní v České republice propojujeme DNS s elektrickou stimulací svalů, a tím jsme schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků během krátké doby.

 • Na začátku společně provedeme diagnostiku držení těla a pohybových stereotypů. Během této úvodní lekce e také naučíme správně dýchat, a tím zapojovat správně bránici, a co je to nejdůležitější, naučíme se trupovou stabilizaci. Díky tomu se naučíte aktivovat hluboko uložené svaly ve středu těla v jejich optimální pozici a držet správně tělo.

 • Naučíme se také 3 základní cviky z DNS, které poté budete moci trénovat i doma. Hned po této úvodní lekci navážeme EMS tréninkem na Bodytecu, při kterém zaktivujeme ve vysoké intenzitě svaly celého těla v jejich správné pozici.

 • Velmi důležité je to, že trupovou stabilizaci i ostatní znalosti z DNS můžete využívat ve vašem každodenním životě při práci, chůzi nebo i různých sportech jako je tenis, golf nebo běh.

 • Během dalších tréninků se soustřeďujeme na další cviky z vývojové kineziologie, při kterých se zaměřujeme především na správnou aktivaci středu těla, ale i správnou funkci ramen, kyčlí a kolen.

 • Díky DNS dosáhnete toho, že vaše tělo se znovu vrátí k jeho přirozenému fungování, které máme v sobě od narození všichni zakódováno. Naučí se správně dýchat, držet tělo a aktivovat svaly v jejich správných polohách tak, aby nás nebolely klouby ani záda. Jednoduše řečeno se znovu naučíme správně pohybovat.

 • Další informaci o DNS naleznete zde: www.dns-cz.com